Tag: dementie

Op bezoek

8b29b-boomstronkgroothoudringe

Als ik binnenkwam
lichtten haar ogen even op
omdat zij in mij vader zag
wat haar zachte kus
een vleugje incest gaf

Ik greep haar tere hand
niet al te stevig vast
toch zei ze nijdig au
en keek mij dan
weer hunkerend aan

Riep ze voor
de zoveelste keer
kom we gaan
zich machteloos
verheffend in haar rolstoel

Dan gingen we
wandelen door de
lege gangen van het huis
waar om geen enkele hoek
een nieuw vooruitzicht gloorde

En speurden
door de glazen wanden
naar een spoor van leven
in de onaandoenlijk
aangelegde rotstuin

Dit gedicht is onder andere gepubliceerd in mijn dichtbundel Vallend Licht (2001)

Genade

kleurenlitho marc chagall

dat ik naast je
wakker word
en zeg wie ben jij
ik ken u niet

dat jij zegt
maar liefje we delen
al eeuwen het bed
met elkaar

dat ik zeg
ik ken u niet
maar het is best
als je blijft

dat jij zegt ik blijf
en mij toelacht
en elke keer
als dit gesprek

zich herhaalt
en jou bezeert
mij weer
vergeeft