Een winterparabel

Met hand en tand verzet Koning Winter zich tegen de afbrokkeling van zijn rijk.
Hij zet alle beschikbare wapens in.
Van zware sneeuwbuien tot vervaarlijke ijspegels.
Mensenlevens tellen niet in deze oorlog.
Zal het de strenge Vorst lukken om de opwarming die zijn rijk bedreigt te keren?
Of zullen de zachte krachten toch winnen in het eind?

%d bloggers liken dit: