Eigen baas

Wanneer bevrijdt de wereld zich van alle oorlogswaan?
Zinloos geweld ontneemt de zin aan elk bestaan.

Het offeren van jonge levens is het pervers genot
Van brute machthebbers zonder gebod of god.

Er zijn geen woorden voor hun wreed vermaak.
Het onrecht smeekt om goddelijke wraak.

De hemel zwijgt helaas.
De mens is eigen baas.

Een winterparabel

Met hand en tand verzet Koning Winter zich tegen de afbrokkeling van zijn rijk.
Hij zet alle beschikbare wapens in.
Van zware sneeuwbuien tot vervaarlijke ijspegels.
Mensenlevens tellen niet in deze oorlog.
Zal het de strenge Vorst lukken om de opwarming die zijn rijk bedreigt te keren?
Of zullen de zachte krachten toch winnen in het eind?

%d bloggers liken dit: