Als een voetbal

Bron: NASA

De aarde is rond als een voetbal,
maar niet geschikt om tegenaan
te trappen of een doel in te jagen.

Het is een kwetsbare blauwe planeet
van een bovenaardse schoonheid,
leren ons de astronauten.

Als zij stukgaat kan de aarde
niet vervangen worden, er is
er maar één voor zover wij weten.

Wat een verantwoordelijkheid
rust er op onze schouders
om dit wonder te bewaren!

Niet zozeer de aarde zelf,
een rotsblok in de eindeloze ruimte,
maar alles wat erop groeit en bloeit

En op het land en in het water leeft,
zonder enig ander doel dan er
te zijn, te sterven en te herrijzen.

In wisselende vormen en gedaanten,
door een onbekend aantal tijden,
tot het eindsignaal weerklinkt.

Lo(c)kdown

Met een sterke mestgeur lokt de Aronskelk insecten zijn bloeikolf in en sluit ze vervolgens op. Dan vindt er een ingewikkeld proces van bestuiving plaats. Na 24 uur worden de insecten weer vrijgelaten. Een van de vele vormen van samenwerking tussen plant en dier in de natuur. Maar echte liefde zou ik het niet willen noemen.

(Bron: Wikipedia)