Lo(c)kdown

Met een sterke mestgeur lokt de Aronskelk insecten zijn bloeikolf in en sluit ze vervolgens op. Dan vindt er een ingewikkeld proces van bestuiving plaats. Na 24 uur worden de insecten weer vrijgelaten. Een van de vele vormen van samenwerking tussen plant en dier in de natuur. Maar echte liefde zou ik het niet willen noemen.

(Bron: Wikipedia)