As en Diamant, de bundel

Voorzijde bundel

Op zondagmiddag 11 november vond in het Tilburgse culturele café Weemoed, onder grote belangstelling, de presentatie plaats van mijn nieuwste bibliofiele gedichtenbundel As en Diamant. Het boekwerk is vernuftig vormgegeven en erg kleurrijk geïllustreerd door grafisch kunstenaar Walter Kerkhofs en verscheen in een oplage van 100 genummerde en gesigneerde exemplaren, onder de vleugels van bibliofiele uitgeverij Saudade Press. (De bundel is -zolang de voorraad strekt- nog te bestellen via: geer.mesman@hotmail.com )

64BA409F-C031-42AE-BCC6-C64A47B163E8
Zittend rechts, Walter Kerkhofs. Foto Dorothé Kuijten.

Op de presentatie werd ik vereerd met een uitvoerige, veelzijdige en vooral ook stimulerende inleiding over mijn poëzie door de gerenommeerde dichter Victor Vroomkoning. Hij deed verslag van zijn bevindingen na een herhaalde lezing en nauwgezette analyse van de inhoud van mijn bundel. Dat laatste zowel in tekstkritische zin als in literair-historisch perspectief (waarbij namen passeerden als De Schoolmeester, Piet Paaltjes, Cees Buddingh’ en Martinus Nijhoff.) Graag haal ik enkele passages uit zijn lezing aan.

De dichter doet wat hij wil, past de vorm aan de inhoud aan of omgekeerd, enjambementen zijn er evengoed wel als niet. Zoek geen regelmatigheid, niet naar vorm niet naar inhoud, de dichter is van alle markten thuis, Mesman is een eclecticus, hij slaat niet op één aambeeld.

De dichter is een nuchtere waarnemer die goed kijkt, registreert. Zijn verzen gaan over de dingen des levens, de condition humaine, over de ondraaglijke lichtheid van het bestaan, liever bij hem: over de draaglijke zwaarte ervan. Wie ben ik, wie zijn wij? Enkele gedichten gaan over de keerzijde van het leven, de dood, over neergang, verlies, de herfst eerder dan de lente. Maar: het is allemaal te hebben. ‘Stofjes zijn we in het heelal/Dus waarom niet vrolijk dwarrelen?’ dicht Mesman.

Deze dichter wil of kan, evenals ik, niet zingen; hij is een episch, dus verhalend dichter, vertrekkend vanuit de anekdote, daar soms genoeg aan hebbend en soms uitwaaierend naar universeler wijdte (…) Zijn zegging is doorgaans sober, ingehouden drama, onsentimenteel, op het droge af, geen woord teveel, eerder te weinig, laconiek ook soms. Hij houdt niet van grote woorden, hij schrijft veelal parlando, verstaanbare, toegankelijke poëzie, bijna pretentieloos. Dichteres Hannie Michaelis noemt dit soort werk ‘kleinspraak’, het tegendeel van grootspraak.”

“Hij is wel badinerend maar onder die oppervlakte sluimert best een opvatting, een mening, zonder dat het een oproep, een bedoeling heeft. En zo hoort dat, een dichter is geen predikant, al heeft Mesman theologie gestudeerd.

As en Diamant is een veelzijdige bundel, waarin de dichter veel kanten van zijn poëtica  laat zien, ons ‘gevarieerde’ gedichten laat lezen. In zijn liefdesverzen, gedichten over het dichterschap en natuurgedichten wil hij laten zien wat hij kan: in mooie beelden weergeven wat hem bezielt. En hij kent de letteren, de mythologie, herneemt hier en daar frases van dichters of alludeert daarop, of is openlijk schatplichtig aan bekende collega’s; intertekstualiteit maakt een oeuvre rijker.

FFC13B82-8C7F-4F38-9989-5B9BF17DD9A9.jpeg
Een pagina uit As en Diamant, zoals vormgegeven en geïllustreerd door Walter Kerkhofs

Interview in Zó Nuenen

Foto Dorothé Kuijten

Deze week verscheen een uitgebreid interview met mij in het huis-aan-huismagazine Nuenen, dat op bijna 9 duizend adressen bezorgd wordt in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Het is een mooie coproductie geworden van redactrice Nannie van den Eijnden, fotograaf Bart Verkuijlen (LAV Fotografie) en vormgever Reinier van den Eerenbeemt (New Vision BV).
Het is voor mij een heel bijzondere ervaring om met zoveel zorgvuldige aandacht in woord en beeld gepresenteerd te worden aan de inwoners van mijn geboortedorp. Mijn dank gaat uit naar alle betrokkenen, ook voor de toestemming om het artikel in pdf-formaat te plaatsen op mijn gedichtensite. Klik hiervoor op: Interview Zo Nuenen 37 juni 2018

Veertiende Ganymedes Jaarboek verschenen

Aan dit kloeke boekwerkje, met zijn surrealistische omslag, mocht ik als (enige) ‘gastdichter’ bijdragen met drie gedichten, die verspreid tussen de 17 korte en lange verhalen zijn afgedrukt: twee kwatrijnen, Elektron en Eeuwigheid, uit mijn tweetalige cyclus The Origin of Energy en een op zichzelf staand gedicht, Het Afscheid. De wereld van de ‘fantastische vertellingen’ is nieuw voor mij, afgezien van de vage herinnering aan de verhalen van de nu vrijwel vergeten schrijver Belcampo uit mijn lang vervlogen middelbare schooljaren.

Ik moet zeggen: de kennismaking met het zeer gevarieerde aanbod aan verhalen in deze bundel was een plezierige verrassing. Ze zijn  spannend, intrigerend, ontroerend of ronduit griezelig. Al wil ik wel bekennen, dat de verhalen die het dichtst bij de alledaagse werkelijkheid aansluiten of herkenbaar refereren aan bepaalde periodes uit de geschiedenis van de mensheid mij meer aanspreken dan de pure fantasyverhalen. Ik noem verder geen titels of namen van auteurs, maar nodig de lezer uit om zelf op ontdekkingsreis te gaan in deze bijna 350  bladzijden tellende, in handzaam formaat uitgegeven verhalenbundel, samengesteld door twee aardige en enthousiaste redacteuren, Remco Meisner en Paul van Leeuwenkamp. En wie weet ga ik mij zelf ook nog eens aan het genre wagen! (Inzendingen voor het volgende Jaarboek van 2015 zijn nu al welkom.)

Voor meer informatie over deze op 20 september in Amsterdam gepresenteerde uitgave, klik op:

Ganymedes – 14

En hier vind je een leuk filmpje (ruim 5 minuten) waarin een aantal auteurs, onder wie ikzelf, zich kort even voorstellen en de bundel aanbevelen. (Nederlandse ondertiteling via vierde icoontje van rechts, onderaan.)Een uitvoerige recensie vind je bij: Frank Norbert Rieter