Op zoek naar een kunstzinnig cadeautje?

Wat zien we op deze foto? Drie leporello’s of harmonicaboekjes in klein formaat, die in opgevouwen staat perfect passen in het eveneens afgebeelde doosje. Ze zijn aan weerszijden bedrukt met illustraties (afbeeldingen van schilderwerk) van Paulien Rozema-van Geest en gedichten van mij en vormgegeven door Zinzi Rozema. Onze bibliofiele co-creatie is begin november in beperkte oplage gepubliceerd.

Dit bijzondere cadeautje, voor de komende feestdagen bijvoorbeeld, is voor een bescheiden bedrag te bestellen via het contactformulier op de website van Paulien: http://www.deleviathan.nl

70 jaren – 70 haiku’s

Mijn gedichten zijn een geschenk
om te lezen en door te geven,
met de groeten van wie
ze heeft geschreven…

Als je jong bent, overheerst het gevoel dat je eeuwig leeft. En zo hoort het ook.  Je bent bezig je leven op te bouwen en te vieren. Daar hoort geen gepieker over later bij.
Naarmate je ouder wordt, groeit echter geleidelijk aan het besef dat het bestaan van jezelf en van anderen eindig is. Als het goed is, ga je daardoor bewuster en intenser leven.
Maar naast levenslust, is er ook weemoed. Weemoed om wat voorbij is en niet meer terugkomt. Het verleden groeit, de toekomst krimpt. Vroeg of laat ga je je afvragen: wat heb ik van mijn leven gemaakt? En misschien ook: wat laat ik na,  als het met mij is gedaan?

De 19de-eeuwse schrijver en dichter Oscar Wilde gaf zijn tijdgenoten het advies om hun rekeningen niet te betalen. Dan word je in elk geval onsterfelijk bij de middenstand, vond hij.
De 20ste-eeuwse filosoof Jean-Paul Sartre had een serieuzere visie op het voortleven van een persoon. Die zou vooral bestaan uit de nieuwe betekenissen die je tijdens je leven ‘gesticht’ hebt en toegevoegd aan de geschiedenis van de mensheid. Als student vond ik dat al een mooie gedachte.
Doen dichters dat eigenlijk ook niet: nieuwe inzichten en beelden zoeken om die in taal vast te leggen? En zou daar dikwijls niet het verlangen achter zitten om sporen van zichzelf achter te laten, om een beetje, of heel erg, onsterfelijk te worden?  Ben ik daarom zelf ooit aan het dichten geslagen?

Ik noemde de verschuiving van eeuwigheid naar eindigheid in het bewustzijn van een mens die ouder wordt. Deze schijnbaar tegenstrijdige dimensies kunnen ook in elkaar schuiven. In het tijdelijke kan het eeuwige oplichten, of ervaren worden.
Er is poëzie die ons daarop attendeert, in het bijzonder de natuurpoëzie. Terwijl het leven van een mens vier seizoenen kent, komen in de natuur de vier seizoenen elk jaar terug. Dat geeft ons als stervelingen moed en troost. De natuur laat zien dat het leven doorgaat. En zijn wij mensen niet ook onderdeel van de natuur?

Mijn eigen poëzie bestaat voor een belangrijk deel uit natuurpoëzie. Zo duidelijk kennelijk, dat ik ooit het etiket kreeg een ‘groene’ dichter te zijn. Een versvorm die bij uitstek geschikt is voor natuurpoëzie is de haiku, een van oorsprong Japanse versvorm. In drie ultrakorte regels wordt een intense natuurbeleving verwoord. Vaak licht daarbij iets van het eeuwige op in het tijdelijke.

Een haiku is het resultaat van nauwkeurig waarnemen en liefdevolle zorg, las ik op Wikipedia. Er wordt een ogenblik-ervaring in uitgedrukt en er spreekt als het goed is verwondering uit en haast kinderlijke verbazing. Een goede haiku heeft niet veel uitleg of theoretisch gedoe nodig. Je moet de inhoud vooral ondergaan.

Ter gelegenheid van mijn 70ste verjaardag heb ik mijn naaste verwanten en vrienden een fraai uitgegeven bundeltje aangeboden met daarin 70 haiku’s. De oplage is, niet toevallig, beperkt tot 70 exemplaren.
Gelet op de enthousiaste reacties die ik mocht ontvangen van een aantal ‘begunstigden’, heb ik besloten de pdf van deze haikubundel vandaag te publiceren op mijn gedichtenblog, zodat meer mensen van de inhoud kunnen kennisnemen en genieten.
De download van de pdf komt het mooist tot zijn recht op een iPad.

Leo Mesman dichtbundel 70 jaren 70 haiku’s_PB

As en Diamant, de bundel

Voorzijde bundel

Op zondagmiddag 11 november vond in het Tilburgse culturele café Weemoed, onder grote belangstelling, de presentatie plaats van mijn nieuwste bibliofiele gedichtenbundel As en Diamant. Het boekwerk is vernuftig vormgegeven en erg kleurrijk geïllustreerd door grafisch kunstenaar Walter Kerkhofs en verscheen in een oplage van 100 genummerde en gesigneerde exemplaren, onder de vleugels van bibliofiele uitgeverij Saudade Press. (De bundel is -zolang de voorraad strekt- nog te bestellen via: geer.mesman@hotmail.com )

64BA409F-C031-42AE-BCC6-C64A47B163E8

Zittend rechts, Walter Kerkhofs. Foto Dorothé Kuijten.

Op de presentatie werd ik vereerd met een uitvoerige, veelzijdige en vooral ook stimulerende inleiding over mijn poëzie door de gerenommeerde dichter Victor Vroomkoning. Hij deed verslag van zijn bevindingen na een herhaalde lezing en nauwgezette analyse van de inhoud van mijn bundel. Dat laatste zowel in tekstkritische zin als in literair-historisch perspectief (waarbij namen passeerden als De Schoolmeester, Piet Paaltjes, Cees Buddingh’ en Martinus Nijhoff.) Graag haal ik enkele passages uit zijn lezing aan.

De dichter doet wat hij wil, past de vorm aan de inhoud aan of omgekeerd, enjambementen zijn er evengoed wel als niet. Zoek geen regelmatigheid, niet naar vorm niet naar inhoud, de dichter is van alle markten thuis, Mesman is een eclecticus, hij slaat niet op één aambeeld.

De dichter is een nuchtere waarnemer die goed kijkt, registreert. Zijn verzen gaan over de dingen des levens, de condition humaine, over de ondraaglijke lichtheid van het bestaan, liever bij hem: over de draaglijke zwaarte ervan. Wie ben ik, wie zijn wij? Enkele gedichten gaan over de keerzijde van het leven, de dood, over neergang, verlies, de herfst eerder dan de lente. Maar: het is allemaal te hebben. ‘Stofjes zijn we in het heelal/Dus waarom niet vrolijk dwarrelen?’ dicht Mesman.

Deze dichter wil of kan, evenals ik, niet zingen; hij is een episch, dus verhalend dichter, vertrekkend vanuit de anekdote, daar soms genoeg aan hebbend en soms uitwaaierend naar universeler wijdte (…) Zijn zegging is doorgaans sober, ingehouden drama, onsentimenteel, op het droge af, geen woord teveel, eerder te weinig, laconiek ook soms. Hij houdt niet van grote woorden, hij schrijft veelal parlando, verstaanbare, toegankelijke poëzie, bijna pretentieloos. Dichteres Hannie Michaelis noemt dit soort werk ‘kleinspraak’, het tegendeel van grootspraak.”

“Hij is wel badinerend maar onder die oppervlakte sluimert best een opvatting, een mening, zonder dat het een oproep, een bedoeling heeft. En zo hoort dat, een dichter is geen predikant, al heeft Mesman theologie gestudeerd.

As en Diamant is een veelzijdige bundel, waarin de dichter veel kanten van zijn poëtica  laat zien, ons ‘gevarieerde’ gedichten laat lezen. In zijn liefdesverzen, gedichten over het dichterschap en natuurgedichten wil hij laten zien wat hij kan: in mooie beelden weergeven wat hem bezielt. En hij kent de letteren, de mythologie, herneemt hier en daar frases van dichters of alludeert daarop, of is openlijk schatplichtig aan bekende collega’s; intertekstualiteit maakt een oeuvre rijker.

FFC13B82-8C7F-4F38-9989-5B9BF17DD9A9.jpeg

Een pagina uit As en Diamant, zoals vormgegeven en geïllustreerd door Walter Kerkhofs

Interview in Zó Nuenen

Foto Dorothé Kuijten

Deze week verscheen een uitgebreid interview met mij in het huis-aan-huismagazine Nuenen, dat op bijna 9 duizend adressen bezorgd wordt in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Het is een mooie coproductie geworden van redactrice Nannie van den Eijnden, fotograaf Bart Verkuijlen (LAV Fotografie) en vormgever Reinier van den Eerenbeemt (New Vision BV).
Het is voor mij een heel bijzondere ervaring om met zoveel zorgvuldige aandacht in woord en beeld gepresenteerd te worden aan de inwoners van mijn geboortedorp. Mijn dank gaat uit naar alle betrokkenen, ook voor de toestemming om het artikel in pdf-formaat te plaatsen op mijn gedichtensite. Klik hiervoor op: Interview Zo Nuenen 37 juni 2018

Veertiende Ganymedes Jaarboek verschenen

Aan dit kloeke boekwerkje, met zijn surrealistische omslag, mocht ik als (enige) ‘gastdichter’ bijdragen met drie gedichten, die verspreid tussen de 17 korte en lange verhalen zijn afgedrukt: twee kwatrijnen, Elektron en Eeuwigheid, uit mijn tweetalige cyclus The Origin of Energy en een op zichzelf staand gedicht, Het Afscheid. De wereld van de ‘fantastische vertellingen’ is nieuw voor mij, afgezien van de vage herinnering aan de verhalen van de nu vrijwel vergeten schrijver Belcampo uit mijn lang vervlogen middelbare schooljaren.

Ik moet zeggen: de kennismaking met het zeer gevarieerde aanbod aan verhalen in deze bundel was een plezierige verrassing. Ze zijn  spannend, intrigerend, ontroerend of ronduit griezelig. Al wil ik wel bekennen, dat de verhalen die het dichtst bij de alledaagse werkelijkheid aansluiten of herkenbaar refereren aan bepaalde periodes uit de geschiedenis van de mensheid mij meer aanspreken dan de pure fantasyverhalen. Ik noem verder geen titels of namen van auteurs, maar nodig de lezer uit om zelf op ontdekkingsreis te gaan in deze bijna 350  bladzijden tellende, in handzaam formaat uitgegeven verhalenbundel, samengesteld door twee aardige en enthousiaste redacteuren, Remco Meisner en Paul van Leeuwenkamp. En wie weet ga ik mij zelf ook nog eens aan het genre wagen! (Inzendingen voor het volgende Jaarboek van 2015 zijn nu al welkom.)

Voor meer informatie over deze op 20 september in Amsterdam gepresenteerde uitgave, klik op:

Ganymedes – 14

En hier vind je een leuk filmpje (ruim 5 minuten) waarin een aantal auteurs, onder wie ikzelf, zich kort even voorstellen en de bundel aanbevelen. (Nederlandse ondertiteling via vierde icoontje van rechts, onderaan.)Een uitvoerige recensie vind je bij: Frank Norbert Rieter

Nieuwe bundel "Utrecht onder vier ogen" verschenen!

Op zondag 1 december is in het Literatuurhuis te Utrecht de nieuwste uitgave gepresenteerd van Uitgeverij De Hooiwaagen, verbonden aan de Stichting Dirkje Kuik. De bundel 45 gedichten, Utrecht onder vier ogen bestaat uit een tweeluik met gedichten van Marlies Souren en Leo Mesman.

Beide dichters kwamen in de jaren zeventig vanuit het zuiden des lands naar Utrecht, om er te werken en te wonen. In deze cyclus ontvouwen ze hoe ze zich door deze prachtige, maar weerbarstige stad lieten veroveren; wat Utrecht met hen deed en omgekeerd. De dichtbundel laat zich lezen als een tweestemmige ode aan de stad die hun zowel vreugde als weemoed schonk. Voor de ene lezer een feest der herkenning, voor de andere een boeiende ontdekkingsreis.

Het is een digitale productie op een fraai vormgegeven usb-kaart (zie boven). Hierop vindt men niet alleen de dichtbundel als e-boek, met pagina’s die knisperen bij het omslaan. Het is tegelijkertijd een luisterboek: op elke bladzijde kan men een icoontje aanklikken om het betreffende gedicht live te horen voordragen door de dichter(es). Ook kan men elk gedicht naar believen uitprinten. De SD-kaart bevat bovenden een pdf-versie van de complete bundel en een document met informatie over persoon en werk van beide auteurs, verlucht met foto’s en illustraties.

Meer informatie over deze bijzondere uitgave is hier te vinden: Dirkje Kuik Website
De usb-dichtbundel (winkelwaarde € 22,50) zal binnenkort te koop zijn bij diverse literaire boekhandels, maar is nu al te bestellen per e-mail: De Hooiwaagen
Er is ook een bibliofiele, genummerde en gesigneerde, uitgave in een lederen etui (€ 35,00) verkrijgbaar.

The Origin of Energy

Een van de foto’s, gemaakt door Jan Bom, uit de bundel

De foto- en gedichtencyclus The Origin of Energy is mijn nieuwste co-creatie met kunstfotograaf Jan Bom. De kwatrijnen bij de foto’s zijn door mij zowel in het Engels als in het Nederlands geschreven.

Ben je nieuwsgierig naar de inhoud van deze fraaie – bibliofiel uitgegeven – fotodichtbundel? Dan vind je hier meer informatie. Je kunt het boek hier inzien én bestellen. Tip: Een pdf-bestand van de bundel is te vinden op mijn CuBra-pagina (zie de link hierboven.)

Een greep uit de reacties op “The Origin of Energy”

Many thanks for your message and these thoughtful, philosophical and poetic words and photos!
They touched me, sometimes without having words and answers – which is good, I think!
Jürgen uit Genève
Dank je voor het ontzettend mooie cadeautje! Wow, hij is echt prachtig! Mijn complimenten!
Valeryia uit Amsterdam
Vanavond heb ik nog eens je ‘cadeautje’ doorgebladerd.
Mooi, jouw dichtregels/ gedichten bij de prachtige foto’s. Bijzonder en uniek.
Hartelijk dank voor je cadeau!!!
Dymph uit Nieuwegein
Dank voor dit mooie cadeautje!
Wij genieten ervan.
Cobi en Gerard uit Utrecht
Heel hartelijk dank voor je kerstcadeau, weer een nieuwe viering van het leven en de liefde.
Het thema is heel mooi. Het is wonderlijk hoe je zo eenvoudig en dagelijks de kern kunt raken.
Het straalt respect en rustige blijdschap uit.
Jouw Zout is op zijn beurt ook weer een hommage aan de arme Brabantse boeren.
Annie (oud-collega FNV)
Heel hartelijk bedankt voor dit kerstcadeau. Ik vind het heel mooi en de gedichten ontroerend. Goed dat het ook in het Engels is dan kan ik het naar sommige van onze partners en consultants sturen.
Wilma (oud-collega FNV Mondiaal)
Mooie, indringende foto’s, met teksten als toevoegingen die tot denken stemmen. Een aantal van die teksten hebben ook zelfstandig kracht en betekenis.
Persoonlijk zou ik wel liever een Nederlandse en een Engelse uitgave zien. Ik denk dat de teksten in het ruimere wit van de pagina meer kracht krijgen.
Ik stuur de bundel door, omdat ik hem de moeite van het bekijken en lezen meer dan waard vind.
Paul (dichter Taalpodium)
Wat een prachtig werkje hebben jij en Jan Bom samen in elkaar ‘geknutseld’; ik vind het van hoog niveau en dus is mijn kwalificatie ‘geknutseld’ ver onder de maat; hoewel ik denk dat jullie heel veel pret hebben gehad tijdens het in elkaar zetten van deze bundel. Hartelijk dank voor dit Kerstkaartje.
Geert (oud-leraar)
Ik wil je heel hartelijk bedanken voor het pdf bestand. Ik heb er van genoten!
Wat een prachtige exemplaren…de stenen en mooi ook met de handen die ze vasthouden (de rode nagels!).
En de teksten, gedichten…erg mooi!
Heel erg bedankt.
Ik weet al gelijk 1 iemand aan wie ik het toestuur!
Willeke (pastor in Utrecht)