Ander dicht- en schrijfwerk

Bloemlezingen en andere uitgaven waarin gedichten van mij zijn opgenomen

 • mijn reservaat uitgave in eigen beheer door Robert Vollekindt, Sint-Kruis Brugge 2002 , met bijdragen van 66 bekende en minder bekende dichters uit Vlaanderen en Nederland bij zijn sculptuur nummer 46.07.17
 • Kraaien verjagen, Opwenteling Eindhoven 2003 (24 dichters over Vincent van Gogh); tweede herziene druk, Nuenen 2014 (in samenwerking met Heemkundekring De Drijehornick); 
 • Nooit te laat, Literaire kring Goirle 2003 (over de dichter P.C. Boutens); 
 • Ode aan Utrecht in tekst en in lied, bundel en cd uitgebracht door Stichting Werftheater Activiteiten, Utrecht 2003; 
 • Rondje Griftpark, Gids bij de poëzieroute door het Utrechtse Griftpark, aangevuld met geselecteerde gedichten uit de gedichtenwedstrijd van 2006, Uitgeverij TULIP, Utrecht 2006;
 • Door de hand van Rembrandt, bibliofiele uitgave met bijdragen van 31 dichters, Uitgeverij Hoenderbossche Verzen, Uden 2006;
 • Levenspanorama ‘Van Gogh: Een schilderachtig leven’, een uitgave van Van Gogh Village Nuenen, concept en vormgeving Dorothé Kuijten, Nuenen mei 2009 (met dichter Catharina Boer);
 • De kleurrijke vakbeweging, Voorbeelden uit de FNV-praktijk, Mehmet Ülger, Astrid van Unen, Mustapha Laboui, Stichting FNV-Pers, Amsterdam mei 2009;
 • Weer bij zinnen, Gedichten van de twaalf optredende dichters bij de vijfde jaargang van het evenement Park Picknick Poëzie in het Griftpark te Utrecht, Uitgeverij TULIP. Utrecht 2009;
 • Bijzondere bomen in Nederland, 250 verhalen, uitgave Bomenstichting Utrecht/Boom Uitgevers Amsterdam 2010 (blz. 296);
 • Tuinscheurkalender 2011, samengesteld door Romke van de Kaa en Paul Geerts, Uitgeverij Contact, Amsterdam;
 • Mijn Poëziekalender 2012 van Gerrit Komrij, Uitgeverij Van Gennep, Amsterdam;
 • Dansen op de maat van het ogenblik. De 100 beste gedichten van de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd 2010, Uitgeverij Augustus, Amsterdam;
 • De Nacht wacht…uitgave Stichting Nacht van het gedicht, 28 januari 2011 Goirle (pagina 15);
 • Gids bomenpad Heugen; een inspirerende wandeling door de Maastrichtse wijk Heugem, uitgave werkgroep ‘bomenpad Heugem’, mei 2011 Maastricht;
 • De toverhazelaar. De 100 beste gedichten van de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd 2011, Uitgeverij Augustus, Amsterdam;
 • Vier bomen voor Wit-Rusland, Eindhoven 16 september 2012 Vierbomen
 • Verdwenen maar niet vergeten. Feiten en verhalen over verdwijningen in Wit-Rusland, uitgave voor het voortgezet onderwijs, Eindhoven 2013
 • Tussen hemel en aarde. Vignetten, voetnoten en verzuchtingen over poëzie, Gerrit Komrij, Van Gennep Amsterdam 2013;
 • Tuinscheurkalender 2014, Uitgeverij Atlas Contact Amsterdam;
 • Verzamelbundels van de vereniging Taalpodium, Uitgeverij TULIP Utrecht 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021
 • “Dubbullustrumbundel” Park Picknick Poëzie in het Griftpark van Utrecht 2005 – 2014, Uitgeverij TULIP, Utrecht 6 juli 2014;
 • Jaarboek Ganymedes-14, samengesteld door Paul van Leeuwenkamp en Remco Meisner, uitgegeven door de Stichting Fantastische Vertellingen, september 2014 Amsterdam;
 • Nostalgie gedichten, 5e bundel van de jaarlijkse Hillegomse Gedichtenwedstrijd 2014 (eervolle vermelding), ARTbooks no. 16 Stichting Hillegom Promotie;
 • Tot al het zand jouw naam werd, Gedichtenbundel LiteratuurPrijs Zeist 2014, TULIP Utrecht, 14 november 2014;
 • Aan de laatste roker, Peter van Straaten & Henny Vrienten, De Harmonie Amsterdam 2014 (Mijn Nederlandse vertaling gedicht Déjeneur du matin van Jacques Prévert, blz. 144-145);
 • Tuinscheurkalender 2016, Romke van de Kaa en Paul Geerts, Uitgeverij Atlas Contact Amsterdam;
 • Medio Mundi, Wedstrijdbundel met gedichten van leerlingen en reünisten ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van Gymnasium Beekvliet, Sint-Michielsgestel, juli 2015;
 • Beeldspraak gedichten, bundel van de 6e Nationale Gedichtenwedstrijd Hillegom 2015, ARTbooks no. 18;
 • Dichterbij de Essentie, expositiecatalogus met foto’s en gedichten van leden van Fotogroep De Essentie en Vereniging Taalpodium, Uitgeverij Boekscout.nl, Soest januari 2016;
 • Een toon die in de stilte zoemt. De 100 beste gedichten uit de Turing Gedichtenwedstrijd 2015, Uitgeverij Van Gennep Amsterdam, februari 2016;
 • Zonder monsters gaat het niet. Een geschiedenis van de Leviathan, Bob Becking, Uitgeverij Skandalon Vught, 2015;
 • Bekroonde gedichten. Vierde lustrum Willem Wilmink Dichtwedstrijd, Uitgave Bibliotheek Almelo – Twentsche Courant Tubantia, maart 2016;
 • Daar lach je dan, leuke gedichten, bundel van de 7e Nationale Hillegomse Gedichtenwedstrijd 2016, ARTBooks no. 19
 • Fantastische Vertellingen, kwartaaltijdschrift, nr. 40, uitgave van gelijknamige Stichting te Nieuw Vennep, december 2016
 • De man op de dijk. Het grenzeloze verhaal van de grauwe kiekendief, boek van natuurjournalist/schrijver Elvira Werkman KNNV Uitgeverij, november 2018 (p. 170), 3e herziene druk 2020 (p. 133)
 • BREXIT Een muzikaal afscheid, programmaboekje Vocaal ensemble Tiramisu 6/7 april 2019 Rotterdam (vertaling The Sick Rose, William Blake, p. 17)
 • Roestvrij Rostfrei, een prentenboek (zeefdruk) van Walter Kerkhofs, Grafisch atelier Tilburg, 22 juni 2019
 • Bekroonde gedichten, Vijfde lustrum Willem Wilmink Dichtwedstrijd, uitgave Bibliotheek Almelo, maart 2021
 • zomereditie-van-2021
 • Daar, waar de zee het land kust. De beelden. De woorden. Uitgave tgv 40-jarig jubileum Stichting KEG, Uden, oktober 2021 (Tweedelige expositie-catalogus in cassette met bijdragen van 26 beeldende kunstenaars en 24 dichters)
 • Jaarkalender 2022 Oost Utrecht (foto’s en gedichten)
 • Sterrenstof. De 10 grootste vraagstukken van onze tijd vanuit het heelal bekeken, boek Neil deGrasse Tyson, vertaling Jan Willem Nienhuys, uitgeverij Spectrum Amsterdam, september 2022 (mijn vertaling van het gedicht ‘Trees’ van Joyce Kilmer, blz. 36)
 • Ik weet niet eens hoe je heet. Meer dan 80 dichters verzameld Bloemlezing, uitgegeven door het Utrechts Stadsdichtersgilde op Gedichtendag 26 januari 2023

Ook verschenen gedichten van mij in diverse literaire en andere tijdschriften, waaronder Literair Brabant, de webmagazines CuBra, Meander en E-zine P+ (People, Planet, Profit), het Turks-Nederlands tijdschrift Kara Zambak (Zwarte Lelie) en het Brabants Dagblad.

Niet-literaire publicaties

In de loop van mijn werkzame leven heb ik diverse artikelen geschreven voor tijdschriften en boeken. Hieronder volgt een selectie van de belangrijkste pennenvruchten .

THEOLOGIE

 • Verliefd op de duivel (Een beschouwing over het in 1933 verschenen standaardwerk over de romantisch-decadente literatuur in de negentiende eeuw, The Romantic Agony van Mario Praz) In: themanummer over “Satan” van SPELING, Tijdschrift voor bezinning, jaargang 23 (1971) nr. 2 (blz. 43-55)
 • Theologie op zoek naar Verlichting. Een evaluerend literatuuroverzicht van vier jaar wetenschapsbeoefening in de vakgroep moraaltheologie te Nijmegen In: Tijdschrift voor Theologie, jaargang 13 (1971) nr. 4 (blz. 443-451) (met Th. Meerman)
 • Christendom en macht In: Vox Theologica, jaargang 43 (1973) nr. 6 (blz. 296-312) (met Th. Salemink en G. Wentholt)
 • Geen taal en geen gebaren om met het lijden een twistgesprek te voeren In: themanummer over industriepastoraat van Eltheto, Tijdschrift over godsdienst en politiek, (1979) nr. 61 (blz. 53-59)

LEVENSBESCHOUWING EN VAKBEWEGING

 • De vakbeweging, een vindplaats voor bevrijdingstheologie? In: boek Bevrijdingstheologie in West-Europa. Teksten van het symposium “West-Europese bevrijdingstheologie”, gehouden op 12-13 november 1987 aan de Theologische faculteit te Nijmegen. Redactie Berma Klein Goldewijk e.a. Kok Kampen 1988 (blz. 22-33)
 • De FNV en het arbeidsethos. Kroniek van een discussie In: Tijdschrift voor Arbeid en Bewustzijn, jaargang 7 (1983) nr. 1 (blz. 27-46)
 • Geloof en vakbeweging. Verslag van een speurtocht naar een nieuwe relatie van levensbeschouwing en vakbeweging. In: boek Postille 1983-1984, onder redactie van de werkgroep kerk en prediking Uitgeverij Boekencentrum BV ’s-Gravenhage 1983 (blz. 7-22)
 • Kerkelijk spreken en de vakbeweging In: Kerkelijk spreken over arbeid. Op zoek naar een rechtvaardige samenleving. SMO-boek, Stichting Maatschappij en Onderneming 1985, ‘s-Gravenhage (blz. 37-47)
 • Vakbond, bedrijfspastoraat, georganiseerde pastores In: boek De vernieuwingen in katholiek Nederland. Van Vaticanum II tot Acht Mei Beweging, Uitgeverij De Horstink Amersfoort/Leuven 1988 (blz. 113-125) (met Hub Crijns)
 • Wat bezielt de ondernemer? In: tijdschrift De Bazuin 1992 (naar aanleiding van symposium over spiritualiteit en management, georganiseerd door de katholieke Theologische faculteit te Tilburg)
 • Maatschappelijke betrokkenheid in de jaren negentig. Kerken, humanisten en vakbeweging in discussie FNV-brochure Amsterdam 1993 (20 blz.) (met Rita Blaak en Jeroen Sprenger)
 • Lesbrieven van het FNV-Secretariaat Levensbeschouwing en Vakbeweging Uitgegeven door FNV Amsterdam: Een historische schets over de rol van de levensbeschouwing in de Nederlandse arbeidersbeweging en vakbeweging 1980, Solidariteit en economie 1980, De waarde van werken 1981, Zorgen om de verzorgingsmaatschappij 1982, Waar ligt de grens? Parlementaire democratie en burgerlijke ongehoorzaamheid 1983, (Mede)zeggenschap: Waarom? Waartoe? Waarheen? 1984, Samen leren samenleven. Het onmisbare weerwoord van vakbondsmensen tegen vooroordelen, discriminatie en racisme 1986
 • Ieder voor zich? Politici in debat over betrokkenheid. In: Zeggenschap, Tijdschrift voor vakbewegingsvraagstukken, jaargang 5 (1994) nr. 6 (blz. 50 – 55) (met Jan-Peter van den Toren)
 • Economie en theologie: een visie vanuit de FNV. In: De moderne economie als Juggernaut. het debat over theologie en economie. Herman Noordegraaf e.a. Uitgeverij Kok Kampen 1997
 • Bezield. De inspiratiebronnen van de FNV. Boek uitgegeven door Stichting FNV Pers Amsterdam 2003 (136 blz.) (met Herman Noordegraaf en Jan Schrauwen)
 • De FNV op de drempel van een nieuwe vakbondseeuw In: jubileumnummer Beschouwingen over het democratische gehalte van de samenleving van TAP, Tijdschrift voor Arbeid en Participatie, augustus 2003, jaargang 25 nr. 12 (blz. 65-79)

VAKBEWEGING OOST-EUROPA

 • Toen transmissieriem, nu belangenbehartiger. Vakbonden in een veranderend Oost-Europa In: tijdschrift Oost-Europa Verkenningen, nr. 110 augustus 1990 (blz. 8-18) (met Lisette Dekker) Een bewerkte versie hiervan verscheen in het tijdschrift voor vakbewegingsvraagstukken Zeggenschap, jaargang 1 1990 nr. 5 (blz. 43-48)
 • Ontluikend tripartisme en andere vakbondszaken. De ontwikkeling van de vakbeweging in Midden- en Oost-Europa In: tijdschrift Oost-Europa Verkenningen, nr. 113 september/oktober 1992 (blz. 28-29)
 • Lastpost of partner? De vakbeweging in Centraal- en Oost-Europa tussen plan en markt In: tijdschrift Kerk en Vrede, jaargang 47 1992 nr. 7/8 (blz. 4-5)
 • Perikelen rond tripartisering in Centraal- en Oost-Europa In: SER-Bulletin jaargang 33 1993 nr. 1 (blz. 4-5)
 • Van eenheid naar verscheidenheid. Het Roemeense vakbondsleven In: boek Roemenië, Steunpunt Oost-Europa Projecten Utrecht 1993 (b.z 43-48)
 • De kroon op het werk. De lange mars van Solidariteit. In: boek Polen, Steunpunt Oost-Europa Projecten Utrecht 1993 (blz. 53-64)
 • Gelijkschakeling van vakbonden in Wit-Rusland In: tijdschrift Ablak Prospekt jaargang 10 nr. 6, 2002 (blz. 8-9)
 • Zie voor een terugblik op mijn werkzaamheden bij de vakcentrale FNV: Interview Geheugen van de Vakbeweging
%d bloggers liken dit: