Als een voetbal

Bron: NASA

De aarde is rond als een voetbal,
maar niet geschikt om tegenaan te trappen
of een doel in te jagen.

Het is een kwetsbare blauwe planeet
van een bovenaardse schoonheid,
leerden we van de astronauten.

Als zij stukgaat kan de aarde
niet vervangen worden. Er is
er maar één voor zover wij weten.

Wat een verantwoordelijkheid
rust er op onze schouders
om dit wonder te bewaren!

Niet zozeer de aarde zelf,
een rotsblok in de eindeloze ruimte,
maar alles wat erop groeit en bloeit

en op land en in water leeft,
zonder enig ander doel dan er te zijn,
af te sterven en te herrijzen

in wisselende vormen en gedaanten,
door een onbekend aantal tijden heen,
tot het eindsignaal weerklinkt.