Het recht om lief te hebben – Le droit d’aimer

Of ze opkomen of doven
Die zonnen rood of grijs
En of de uren vliegen
Het leven verder glijdt

Voor het oog van de mensen
Tegen hun wetten in
Niets of niemand zal mij ooit hinderen
Te beminnen wie ik wil

Ik heb het recht om lief te hebben
Ik heb er recht op

Voor het oog van de mensen
Tegen hun wetten in
Niets of niemand zal mij ooit hinderen
Te beminnen wie ik wil

Een bruiloftsfeest te wensen
Zoals bij jonge mensen
Rijp voor het liefdesspel
Dat recht heb ik gewild
In dronken ochtenduren
En nachten vol van vrees

Voor deze liefde vechtend
Heb ik dit recht veroverd
En alles op het spel gezet
Mezelf op het spel gezet
Ik heb er duur voor betaald
Dat deze liefde zou leven

Al wist de tijd geen droefheid
En ook geen vreugdes weg
Wat ze ook doen of zeggen
Zolang mijn hart zal slaan

Hoe de bekroning ook uitvalt
Doornenkroon of zegekruis
Niets of niemand zal mij ooit hinderen
Te beminnen wie ik wil

Ik heb het recht om lief te hebben
Ik heb er recht op

Voor het oog van de mensen
Tegen hun wetten in
Niets of niemand zal mij ooit hinderen
Te beminnen wie ik wil

Om van jou te houden
Om zelf bemind te worden
Om zelf bemind te worden

Eigen vertaling van het chanson Le droit d’aimer van Edith Piaf
Voor alle mensen die om de vrijheid van hun liefde moeten strijden.

What thing is love? (vertaling)


Wat liefde is? Toe, zeg het mij.
Zij is een prikkel, zij is een steek,
Zij is een prachtig feest.
Zij is een vuur, dat gloeit als kool,
Haar tongen reiken overal,
Wat ik het best bedenken kan:
Wie liefde zoekt, zie Dames aan.

Eigen vertaling van het lied ‘What thing is love?’
Uit: A Booke of Ayres, John Bartlett 1606

What thing is love? I Pray thee tell.
It is a prickle, it is a sting,
It is a pretty thing.
It is a fire, it is a coale,
Whose flame creeps in at every hole,
And as my wits can best devise,
Love’s darling lies in Ladies’ eyes.