Categorie: Natuur

Kardinale vruchtjes

Wat een vrolijke najaarsvruchtjes van de purperkleurige Kardinaalsmuts! Gerard Reve had het graag over ‘katholieke’ dieren, zoals de os, de ezel, de duif en het lam. In zijn geest zou deze plantensoort wellicht eveneens een rooms etiket verdienen. Nihil obstat, dunkt mij, al zijn de vruchtjes -voor de mens- giftig…