Herinnering aan atelier Vincent in rk kosterswoning Nuenen

Plastiek Vincent van Gogh Nuenen  (foto: Jef Kuijten)

Op 23 oktober 2015 werd aan het Park in Nuenen een klein plastiek onthuld van Vincent van Gogh, gezeten voor zijn schildersezel. Het subtiele kunstwerk van de Eindhovense kunstenaar Peter Nagelkerke staat in de voortuin van het pand Park 49-51, precies op de plek waar de in 1935 afgebroken kosterswoning stond van de nabij gelegen rooms-katholieke Clemenskerk. Gedurende 1,5 jaar huurde Vincent van Gogh in de jaren 1884-1885 ruimte voor zijn atelier en later ook zijn eigen onderdak bij de toenmalige koster en organist Johannes Schafrat en zijn gezin. Hier maakte Vincent o.a. zijn wereldberoemde schilderij ‘De Aardappeleters’.
In het kader van de onthulling van het gedenkteken heb ik onderstaand gedicht geschreven en op 23 oktober mogen voordragen.

VINCENT’S AFSCHEID VAN NUENEN

Van Nuenen afscheid nemen viel hem zwaar.
Hij zou de boeren en de wevers missen,
Wier hard bestaan hij met inkt en krijt en verf
In onuitwisbare beelden had vereeuwigd.

Van Nuenen afscheid nemen viel hem zwaar.
Hij zou het Brabants landschap missen,
Met zijn hoge peppels en zonsondergangen,
Die zijn ogen branden deden als zijn hart.

Van Nuenen afscheid nemen viel hem zwaar.
De warmte van de Schafrats zou hij missen.
Hun gastvrij huis vol kinderstemmen.
Zijn ruim maar volgestouwd atelier.

Niet missen zou hij de kille pastorie,
Noch het mangelhok dat hem benauwde.
Het was in de kosterswoning dat Vincent
Zijn grootste boerenwerken heeft geschapen.

Zie ook: Cultureel Brabant

Over Vincent van Gogh, kraaien en bukkende boerenvrouwen

In het kader van het Van Goghjaar 2015, verscheen onlangs in Nuenen kraaien verjagen, een bijzondere bundel met poëzie van de Nuenense dichteres (en initiatiefneemster) Catharina Boer en 23 andere dichters en illustraties van 6 beeldende kunstenaars rond het leven en werk van Vincent van Gogh. Het is een tweede en herziene druk, mogelijk gemaakt door de Nuenense heemkundekring De Drijehornick, van de uitgave die in 2003 verscheen bij uitgeverij Opwenteling te Eindhoven.

Dit zeer verzorgd uitgegeven boekje wil ik graag van harte aanbevelen. En niet alleen omdat op bladzijde 17 een gedicht staat dat elders op mijn weblog te lezen is. (Zoekterm: Bukkende boerenvrouwen)

kraaien verjagen ISBN/EAN 978-90-74097-055

%d bloggers liken dit: