On-kruid?

Men zegt wel eens dat onkruid niet vergaat.
De vraag is echter, of onkruid wel bestaat.

Ooit waren alle planten gelijkwaardig
Zonder naam en statusonderscheid,
Tot de mens ze ging selecteren
Op schoonheid en op eetbaarheid.

Zo kwam er een rangorde tot stand
Tussen een gewone en een wilde plant;
En onderaan de soorten die voortaan
Als onkruid zouden voortbestaan.

Zoveel planten die dat stigma kregen,
Omdat ze voor de mens op ongelegen
Plekken leven onder zijn beschermelingen
Als ongewenste vreemdelingen.

Onkruid zal inderdaad niet vergaan.
Het heeft immers nooit bestaan.