As en Diamant, de bundel

Voorzijde bundel

Op zondagmiddag 11 november vond in het Tilburgse culturele café Weemoed, onder grote belangstelling, de presentatie plaats van mijn nieuwste bibliofiele gedichtenbundel As en Diamant. Het boekwerk is vernuftig vormgegeven en erg kleurrijk geïllustreerd door grafisch kunstenaar Walter Kerkhofs en verscheen in een oplage van 100 genummerde en gesigneerde exemplaren, onder de vleugels van bibliofiele uitgeverij Saudade Press. (De bundel is -zolang de voorraad strekt- nog te bestellen via: geer.mesman@hotmail.com )

64BA409F-C031-42AE-BCC6-C64A47B163E8
Zittend rechts, Walter Kerkhofs. Foto Dorothé Kuijten.

Op de presentatie werd ik vereerd met een uitvoerige, veelzijdige en vooral ook stimulerende inleiding over mijn poëzie door de gerenommeerde dichter Victor Vroomkoning. Hij deed verslag van zijn bevindingen na een herhaalde lezing en nauwgezette analyse van de inhoud van mijn bundel. Dat laatste zowel in tekstkritische zin als in literair-historisch perspectief (waarbij namen passeerden als De Schoolmeester, Piet Paaltjes, Cees Buddingh’ en Martinus Nijhoff.) Graag haal ik enkele passages uit zijn lezing aan.

De dichter doet wat hij wil, past de vorm aan de inhoud aan of omgekeerd, enjambementen zijn er evengoed wel als niet. Zoek geen regelmatigheid, niet naar vorm niet naar inhoud, de dichter is van alle markten thuis, Mesman is een eclecticus, hij slaat niet op één aambeeld.

De dichter is een nuchtere waarnemer die goed kijkt, registreert. Zijn verzen gaan over de dingen des levens, de condition humaine, over de ondraaglijke lichtheid van het bestaan, liever bij hem: over de draaglijke zwaarte ervan. Wie ben ik, wie zijn wij? Enkele gedichten gaan over de keerzijde van het leven, de dood, over neergang, verlies, de herfst eerder dan de lente. Maar: het is allemaal te hebben. ‘Stofjes zijn we in het heelal/Dus waarom niet vrolijk dwarrelen?’ dicht Mesman.

Deze dichter wil of kan, evenals ik, niet zingen; hij is een episch, dus verhalend dichter, vertrekkend vanuit de anekdote, daar soms genoeg aan hebbend en soms uitwaaierend naar universeler wijdte (…) Zijn zegging is doorgaans sober, ingehouden drama, onsentimenteel, op het droge af, geen woord teveel, eerder te weinig, laconiek ook soms. Hij houdt niet van grote woorden, hij schrijft veelal parlando, verstaanbare, toegankelijke poëzie, bijna pretentieloos. Dichteres Hannie Michaelis noemt dit soort werk ‘kleinspraak’, het tegendeel van grootspraak.”

“Hij is wel badinerend maar onder die oppervlakte sluimert best een opvatting, een mening, zonder dat het een oproep, een bedoeling heeft. En zo hoort dat, een dichter is geen predikant, al heeft Mesman theologie gestudeerd.

As en Diamant is een veelzijdige bundel, waarin de dichter veel kanten van zijn poëtica  laat zien, ons ‘gevarieerde’ gedichten laat lezen. In zijn liefdesverzen, gedichten over het dichterschap en natuurgedichten wil hij laten zien wat hij kan: in mooie beelden weergeven wat hem bezielt. En hij kent de letteren, de mythologie, herneemt hier en daar frases van dichters of alludeert daarop, of is openlijk schatplichtig aan bekende collega’s; intertekstualiteit maakt een oeuvre rijker.

FFC13B82-8C7F-4F38-9989-5B9BF17DD9A9.jpeg
Een pagina uit As en Diamant, zoals vormgegeven en geïllustreerd door Walter Kerkhofs

%d bloggers liken dit: