Schoonheid is slechts helse opsmuk – Beauty is but a painted hell

Schoonheid is slechts helse opsmuk:
Wee mij, wee mij!
Ze verwondt wie haar bewondert,
Ze brengt om wie naar haar smacht.
Wakker haar trots even aan,
Geen vuur zal wreder branden.

Mededogen is elk hart ontvlogen:
Wee mij, wee mij!
Omdat vals verlangen tranen
Ontleende  aan geveinsd verdriet.
Herhaalde beloften blijken leugen,
Liefde wreed, schoonheid zonder mededogen.

Treurnis kan lachen en woede zingen:
Wee mij, wee mij!
Mijn diepe rouw onthult:
Ik was een te trouwe minnaar.
De eerste stap naar waanzin is
Een overmaat aan droefenis.

Mijn vertaling van het lied Beauty is but a painted hell, uit het derde Booke of Ayres van Thomas Campion, 1612

Beauty is but a painted hell:
Aye me, aye me!
She wounds them that admire it,
She kills them that desire it.
Give her pride but fuel,
No fire is more cruel.

Pittie from every heart is fled:
Aye me, aye me!
Since false desire could borrow
Teares of dissembled sorrow.
Constant vows turn truthlesse,
Love cruel, beauty ruthlesse.

Sorrow can laugh and fury sing:
Aye me, aye me!
My raving griefes discover:
I lived too true a lover.
The first step to madnesse
Is the excesse of sadnesse.

Vier gedichten van mij in Turkse vertaling

Rook

Zomeravond in het park
Chillende studenten op de speelweide

Geuren van verschroeiend vlees
Lamskoteletjes op de barbecues

Rookwalmen boven het Wilhelminapark
Zoenoffers aan nog onbekende goden

Duman

Bir yaz akşamı parkta
Oyun alanında keyif çatan öğrenciler

Kızartılmış et kokusu
Izgaralarda kuzu pirzolası

Üstünde kalın bir duman tabakası Wilhelminapark’ın
Bilinmeyen tanrılara bağışlanma adakları

*

De Stoel

Ik stap de bus in.
Hij is stampvol.
Ik houd me met moeite staande.
Een stem zegt dat ik plaats mag nemen.

Bij de kapper wacht ik op mijn beurt.
De cappuccino smaakt lekker.
Ik verdiep mij in een Panorama.
Een stem zegt dat ik plaats mag nemen.

Ik zit in een cel.
Twee bewakers brengen me naar een kale ruimte.
In het midden staat de stoel.
Een stem zegt dat ik plaats mag nemen.

Sandalye

Otobüse bindim.
Tıklım tıklım dolu.
Zorla ayakta durmaktayım.
Bir ses oturabileceğimi söylüyor.

Berberde sıramı beklemekteyim.
Kapuçinonun tadı güzel.
Dalıp gitmişim bir dergiye.
Bir ses oturabileceğimi söylüyor.

Hücredeyim.
İki gardiyan boş bir odaya götürüyor beni.
Tam ortada bir sandalye durmakta.
Bir ses oturabileceğimi söylüyor.

*

Slechte mensen

In films en romans wemelt het
vaak van slechte mensen.

Vermoedelijk omdat goede mensen
(die er ook zijn) veel minder boeien.

Schurken maken  bang en nieuwsgierig.
Heiligen wekken afgunst of pure verveling.

Toch gedragen slechte mensen zich in het echt
meestal ondraaglijk eentonig en voorspelbaar.

Vraag het hun slachtoffers maar.
(Als ze nog leven.)

Kötü insanlar

Filmlerin ve romanların çoğu
Kötü adamlarla doludur genellikle.

Muhtemelen iyi insanlar
(Olmalarına rağmen) daha az ilgimizi çekiyor.

Haydutlar bizi korkutur ve meraklandırır.
Azizlerse ya haset uyandırır yada can sıkarlar.

Buna karşın gerçek yaşamdaki kötü adamlar
Müthiş sıkıcıdırlar genellikle ve halleri kestirilebilinir.

Bunu kurbanlarına sorabilirsiz.
(Tabii hâlâ yaşıyorlarsa.)

*

HET LAND VAN MIJN DROMEN
Voor Valeriya Krasovskaya (Zie: Vier bomen )

Dromen wil ik van een land
Waarin mensen vrij als vogels zijn
En niemand vogelvrij verklaard wordt.

Dromen wil ik van een land
Waarin mensen rechten hebben
En de waarheid zegeviert.

Dromen blijf ik van een land
Waarin bomen enkel bomen zijn
Voor vogels die erin nestelen en zingen.

*

Rüyalarımın Ülkesi
 Valeriya Krasovskaya’a

 Bir ülke hayal ediyorum
İnsanların kuşlarca özgür olduğu
Ve kimsenin kuş misali kafeslenmediği.

Bir ülke hayal ediyorum
İnsanların haklarına sahip olduğu
Ve hakikatin galip geldiği.

Bir ülke hayalimde yaşatıyorum
Ağaçların yalnız ağaç olduğu
Kuşların yuva yapıp öttüğü.

De Turkse vertaling van deze 4 gedichten is gemaakt door Kazım Cumert en Ali Şerik en gepubliceerd in het lentenummer 2018 van hun halfjaarlijkse Turks-Nederlandse Literair Tijdschrift Kara Zambak/Zwarte Lelie.
E-mail: bilgi (apenstaartje) karazambak.nl
Website: https://karazambak.nl

De Vlieg (vertaling gedicht The Fly van William Blake)

Vliegje lief
Gedachteloos heeft mijn hand
Uw zomers spelen
Weggeveegd.

Ben niet ik
Een vlieg als gij?
Of zijt niet gij
Een mens als ik?

Want ik dans
En drink & zing;
Tot een hand blindelings
Ook mijn vlucht breekt.

Als denken leven is
En kracht & adem;
En de dood
Het niet meer denken;

Dan ben ik
Een blije vlieg,
Of ik nu leef,
Of sterf.

(William Blake, Songs of Experience 1794)