Geloof je het zelf?

060 tiflis

Masker uit Georgië

Eeuwen geschiedenis leren ons tot op de dag van vandaag dat geloof mensen kan inspireren tot het verrichten van de hoogste weldaden en het bedrijven van de laagste wandaden. Een Amerikaanse filosofe deed onlangs in een interview de opmerkelijke uitspraak: “Godsdienst maakt goede mensen beter en slechte mensen slechter.” Op het eerste gezicht vond ik dit wel een verhelderende gedachte. Maar is de scheidslijn tussen good en bad guys (en girls) wel zo scherp te trekken als deze bewering suggereert? Een beetje introspectie leert wel anders. Hoe zit het met God zelf?, vroeg ik mij in een mismoedige bui af.

THEODICEE

de mensheid
zwaait al tijden
met een witte vlag

maar de duivel
zet onverstoorbaar
zijn werkzaamheden voort

en god lijkt
ergens anders
mee bezig

Kopzorgen om hoofddoekjes

IMG_1260

De kleding van traditionele moslimvrouwen, vooral als die donker of zwart is, roept bij mij herinneringen op aan het kloosterhabijt van katholieke nonnen, waarvan de aanblik heel gewoon was in het straatbeeld van mijn jongensjaren. Het kwam in die tijd wel eens voor dat een kind op de rooms-katholieke lagere school voor meisjes in blinde woede bij een religieuze leerkracht de kap van het hoofd trok. Om tot haar schrik te ontdekken dat er normaal mensenhaar onder zat. In onze dagen is de vraag of een hoofddoek wel of niet om een vrouwenhoofd hoort een politiek beladen kwestie. Mij stoort het niet, vrijheid blijheid, zolang het gezicht van de persoon herkenbaar blijft.