Sommigen

Christus_zalving

Sommigen kun je niet vergeten

Ze blijven je bij
Als de geur van vers gebakken brood
Een milde regenbui in mei
Zonsondergang in Oostende

Die lach
Dat gebaar
De verbaasde blik toen je haar zei
Het droge tikje van zijn sleutel op het keukenraam

Zoals ook het gemis je bijblijft
En het weten
Sommigen kun je niet vergeten

Christus_ontmoeting

De illustraties stellen de zalving en herkenning van Christus door Maria van Magdala voor. Ze zijn afkomstig uit een boekje met afbeeldingen door een kunstenaar uit India, Alfred Thomas, uitgegeven door The Society for the Propagation of the Gospel (Londen, 1948). 

Tante Jo

Klaag niet, er zijn er meer getrouwd.
Geliefd adagium van wijlen tante Jo.
Haar eerste man viel van het dak:
morsdood.
Ze bleef jong achter en kinderloos

en dreef voortaan het dorpscafé alleen
waar elke zondag na de hoogmis
de boeren een kaartje kwamen leggen
een jonge klare bij de hand
en een zondagse sigaar met band
tussen de tanden.

Toen het caféleven was gedaan
en tante kon gaan rentenieren
nam ze een nieuwe echtgenoot
een zwijgzame weduwnaar
die zich geheel verzorgen liet
als een enorme kamerplant.

Ik denk met bewondering
terug aan tante Jo.
Haar levenskracht was groot.
Ze teelde zelf haar groenten.
Haar Hollandse weerbarstigheid
spaarde haar nog jaren
voor de kaken van de dood.

Un_bon_potage