Zonnige reflecties

Met enige fantasie is in de vorm van het hotelzwembad op de foto hieronder de omtrek te zien van een vroegchristelijke basiliek, met aan de ene korte zijde de absis en aan de andere het baptisterium. Zo bekeken, wordt baden een nabootsing van het doopritueel.
Na elke verfrissende duik treedt men als herboren uit het zwembad. Waarna de afgekoelde en gedroogde ledematen zorgvuldig worden gezalfd, ter bescherming tegen de verzengende kracht  van de mediterrane zon.
Ondanks de toegenomen kennis van de risico’s voor de huid, domineert de zonnereligie nog altijd de vakantiebeleving van veel toeristen. Men spreekt niet voor niets van ‘zonaanbidders’.
Dat is ook de naam van een bepaald soort hagedissen. Katten mogen zich trouwens eveneens graag koesteren in de warmte van zonnestralen. Hadden ze aan die eigenschap in het oude Egypte misschien hun goddelijke status te danken?

B9950E07-CBFF-4DEA-913C-6C7B6E492B6A

Wie was Valentijn?

618869E3-B025-46ED-BDE1-202FD084B3CB

Het is al meer dan 15 eeuwen geleden dat Gelasius I, paus te Rome, 14 februari uitriep tot jaarlijks te vieren feestdag van de heilige Valentijn. Toch was in het jaar 496 geen enkel feit (meer) bekend over de levensloop van de martelaar. Wellicht wist men nog wel, dat in de voorgaande twee eeuwen diverse geestelijken met de naam Valentinus, omwille van hun christelijk geloof, door de Romeinse autoriteiten waren vervolgd en terechtgesteld.

Dankzij vrome legendes die over hem de ronde deden, verwierf ‘Sint-Valentijn’ in de loop van de eeuwen de status van beschermheilige van geliefden. Zo zou hij mensen die hem om raad kwamen vragen een bloem hebben gegeven. Minder bekend is, dat Valentijn ook de patroonheilige is van de imkers. Mogelijk vanwege de associatie met de bloemetjes en de bijtjes?

In onze tijd is die laatste rol van Valentijn misschien wel belangrijker, gezien de bedreiging van de bijenstand en daarmee ook van de wereldwijde voedselketen. Zonneschijn op Sint-Valentijn, geeft goede wijn, zo luidt een van de gezegdes rond de heilige. Maar zonder bijen wordt er zelfs geen slechte wijn meer geproduceerd.

(Bron: diverse lemma’s op Wikipedia)

Een sonnet van Willem Kloos

IMG_2229

God is geen koning, op een troon aan ’t pralen,
Met, rond hem, engelenstoeten, wijd uit zwierend,
Die, diep door gouden loftrompetten gierend,
Een enkel ding steeds aan elkaar herhalen, –

Daarna, bij hellen klinkslag van cymbalen,
Ten rei geschaard, in d’aether feesten vierend
Terwijl Zijn hand, des hemels dans bestierend,
Het Al regeert tot de aller-verste palen.

God is in eenvoud van spontane woorden,
In zelf-genoegzame muziek-accoorden,
In ’t hart, dat in zichzelf zijn glorie vindt.

God is in zonneschijn en mededoogen,
In klare’ azuurglans van onwetende oogen,
In ’t luid-uit lachen van het schuldloos kind.