Komrij ontdekt mijn ‘kromrijm’

 

In zijn eerste (en enige) Poëziekalender voor het jaar 2012 zette Gerrit Komrij in een afwijkende vorm zijn aanstekelijk geschreven beschouwingen bij afzonderlijke gedichten voort, zoals we die kennen uit de verzamelbundels In Liefde Bloeyende en Trou Moet Blycken. Nieuw was ook, dat hij ook een aantal van zijn eigen gedichten van commentaar voorzag.

Tot mijn, overigens aangename, verrassing trof ik in de kalender een gedicht van mezelf aan, en wel op het blaadje voor woensdag 12 december 2012. Komrij kwam mijn gedicht (Op de Poëzij) zomaar tegen op mijn eerste (opgeheven) weblog ‘Het Zuivelhuis voor Fijne Gedichten’. Hij spreekt van ‘kromrijm’, maar vindt de inhoud van mijn vers raak genoeg om er een vermakelijke beschouwing aan vast te knopen over de onderlinge jalousie de métier, die ook dichters niet vreemd is. En passant, zet hij een sympathiek beeld neer van mijn gedichtenweblog.

Het gedicht en het commentaar zijn (ongewijzigd) opgenomen in de laatste bloemlezing Tussen hemel en aarde van Gerrit Komrij, die februari 2013 is uitgebracht bij Van Gennep Amsterdam (blz. 358 – 359), tussen andere “Vignetten, voetnoten en verzuchtingen over poëzie”.

 

In de boekhandel

In twee onlangs verschenen natuurpublicaties zijn gedichten van mij opgenomen.

Mijn gedicht Aan een titaan is afgedrukt in het monumentale boek: Bijzondere bomen in Nederland – 250 verhalen, in april 2010 uitgebracht door de Bomenstichting en uitgeverij Boom. Het gedicht is te vinden op bladzijde 296, als illustratie bij het mooie verhaal dat een van de auteurs van het boek, Han van Meegeren, vertelt over de eeuwenoude lindeboom in het hart van mijn geboortedorp Nuenen.

Bijzondere bomen

Op 27 augustus 2010 verscheen bij uitgeverij Contact De Tuinscheurkalender 2011 van Romke van de Kaa en Paul Geerts. Hierin zijn vier door de natuur geïnspireerde gedichten van mijn hand opgenomen, en wel op 13 juni, 21 juni, 3 september en 12 december. Naast een overvloed aan verrassende recepten, nuttige tuintips en boeiende wetenswaardigheden over de natuur, kom je in de loop van het jaar gedichten van nog eens 63 Nederlandstalige dichters tegen. De redactie heeft zich bij haar keuze  duidelijk niets aangetrokken van literaire status of bekendheid. Van de meeste dichters is één gedicht geplaatst, van enkelen een paar. Het rijkelijkst is geput uit het omvangrijke oeuvre van de Brabantse dichter en schrijver Frans Hoppenbrouwers (Valkenswaard, 1940).

Tuinscheurkalender 2011