Poëtisch credo

Tijdens een culinaire wandeltocht in Umbrië maakte ik kennis met de weduwe van Jan Elburg (1919-1992), experimenteel dichter behorende tot de groep van de Vijftigers en een van de Cobra-schilders, Michele Elburg-Gaarkeuken. Benieuwd naar haar oordeel, gaf ik onze reisgenote mijn dichtbundel Vallend Licht te lezen, waarvan ik een exemplaar bij me had. De volgende […]

Afbrokkelende hersenen

Met enkele andere dichters verzorgde ik op Nationale Gedichtendag 2006 een poëzieprogramma in een Utrechts zorgcentrum. Het publiek op de voorste rijen bestond uit psychogeriatrische bewoners in rolstoel. Hun verstarde, in zichzelf gekeerde, gezichten vertoonden geen enkele emotie. Behalve dan bij die ene mevrouw die af en toe onder de voordracht uitriep: “Wat mooi, wat […]

Geloof je het zelf?

Eeuwen geschiedenis leren ons tot op de dag van vandaag dat geloof mensen kan inspireren tot het verrichten van de hoogste weldaden en het bedrijven van de laagste wandaden. Een Amerikaanse filosofe deed onlangs in een interview de opmerkelijke uitspraak: “Godsdienst maakt goede mensen beter en slechte mensen slechter.” Op het eerste gezicht vond ik […]