Roomse revolutionairen

We worden oud… Ik had het genoegen (?) in Nijmegen te studeren, toen in navolging van Parijs ook daar de studentenrevolte losbarstte. Dat is dezer dagen al weer 40 jaar geleden. Bijna dan, want het duurde even voordat de vlam ook hier in de pan sloeg. Ook in mijn vriendenkring raakten diverse zonen uit brave katholieke gezinnen in de ban van het (neo)marxisme. Voor mijn gevoel verruilden ze de ene dogmatische kerk voor de andere. De meesten zijn later toch nog goed terecht gekomen. Sommigen gingen in hun ijver zo ver dat ze het toenmalige Mekka van het communisme bezochten, getuige deze prentbriefkaart uit 1970, die ik onlangs terugvond.

Moskou_ansichtkaart

Moskou_ansicht_achterzijde

In de hemel

Guirlande_abraham_brueghel_1660

Waarom zeggen we van een dierbare overledene dat hij of zij ‘in de hemel’ is, zelfs als we niet weten of we het geloven? Vermoedelijk omdat het een beeldspraak is die troost biedt. De gedachte dat de ontvallene ergens eindeloos vakantie aan het vieren is, verzoent je met het gemis en verzacht misschien ook wel de rouw om je eigen sterfelijkheid. De verbeelding helpt een handje om het onvoorstelbare en onverdraaglijke een naam en een plek te geven. En je weet maar nooit…Mensen zonder fantasie zal het beeld van de hemel weinig of niets zeggen. Maar die hebben ook geen troost nodig.

-op de 13e sterfdag van mijn moeder-

Een bruiloft in Boekovina

In de reisbijlage van de Volkskrant van 29 december 2007 stond een prachtige reportage, Goddelijk blauw getiteld, van Olaf Tempelman (met foto’s van Marco van Duyvendijk) over vijf bewaard gebleven kloosterkerken uit de 15e eeuw in Boekovina, een streek in het noord-oosten van Roemenië. Ze zijn van binnen en van buiten beschilderd met unieke, kleurrijke fresco’s. Toevallig waren wij daar in september van dit jaar, als gast op een uitbundig, op traditionele wijze gevierd bruiloftsfeest. Bij hoge uitzondering vond de sluiting van het kerkelijk huwelijk plaats in het volgens Tempelman “meest afgelegen, meest imposante en hoogstgelegen klooster” van Sucevita. Een mooie aanleiding om een aantal van de toen gemaakte foto’s op mijn blog te plaatsen.

Aankomst_sucevita

Bruidspaar_sucevita

Neef Wilco en zijn Roemeense bruid Raluca.

Cimg1571

Herders_uit_oost_en_west

Kloosterkerk_sucevita

Fresco_sucevita1

Fresco_sucevita2

Fresco_sucevita3

Fresco_sucevita_4

Sucevita_kaarsen