Twee naamdichten over Corona

Paniek brak uit.
Angst veroverde de wereld.
Niemand wist aanvankelijk raad.
Dodentallen bleven stijgen.
Er was alom verdriet.
Medische zorg werd overvraagd.
In laboratoria werden overuren gedraaid.
Er gloorde hoop:

Vaccins kwamen beschikbaar.
Alle hens aan dek voor de GGD’s.
Corona hoopte men snel weg te prikken.
Corona blijkt helaas een hardnekkig verschijnsel.
IC’s lopen weer vol.
Nog is de strijd niet gestreden.
Samen worden we het virus de baas!

(Foto: Wilhelminapark Utrecht)

Kardinale vruchtjes

Wat een vrolijke najaarsvruchtjes van de purperkleurige Kardinaalsmuts! Gerard Reve had het graag over ‘katholieke’ dieren, zoals de os, de ezel, de duif en het lam. In zijn geest zou deze plantensoort wellicht eveneens een rooms etiket verdienen. Nihil obstat, dunkt mij, al zijn de vruchtjes -voor de mens- giftig…